<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1240238032671598&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Værdi i viden

Firmafons telefoni og chat er byggesten til at bygge bedre relationer. Men det er jer, der skal levere mørtlen i form af dygtige medarbejdere, ledelsesfokus og kontinuerlige forbedringer. Vi hjælper jer på vej med redskaber og viden, I kan bruge til at give bedre kundeservice og skabe bedre relationer.

Den optimale service

Er i klar til at skabe magi

Rettidighed
Viden, rammer og træning skaber gode oplevelser. Firmafon giver jer alle relevante oplysninger, når kunden ringer plus træningsprogram og guides.
Kompetence
Viden, rammer og træning skaber gode oplevelser. Firmafon giver jer alle relevante oplysninger, når kunden ringer, træningsprogram og guides.
Empati
Mød kunden menneske til menneske. Firmafon giver jer f.eks. kundetilfredshedsmålinger, så I hele tiden kan blive bedre til at møde kunden.

Starten på en god relation.
Start i dag.