Firmafon

Tjek din telefonregning: Har du den rigtige mobilpakke?

Written by Helle Marie Vad Jespersen | 12-11-15 08:52

Er din mobilpakke alt for stor i forhold til, hvad du egentlig skal bruge? Eller får du altid ekstraregninger, fordi du overskrider pakkens indhold? Her kan du læse om, hvordan du undgår at snyde dig selv med den forkerte mobilpakke.


“Når jeg i mine samtaler med kunderne spørger ind til, hvor meget de reelt bruger af mobiltelefoni, svarer de ofte med, hvilken mobilpakke, de har. Men ens mobilpakke passer ikke altid med det reelle forbrug og derfor er man nødt til at justere,”
fortæller John, som er Senior Account Executive hos Firmafon.

Få en detaljeret forbrugsoversigt
Sæt en startdato for, hvornår du aktivt vil begynde at følge dit eller dine medarbejderes forbrug. Hos Firmafon foreslår vi, at du samler data for 3 måneder, for at få et mere generelt billede af, hvad du bruger mest af og ikke mindst hvornår du har det største forbrug. Med en 3-måneders oversigt bliver dit forbrug også langt mere gennemsnitligt, fordi der tager forbehold for sæsonudsving som f.eks. ferie eller juletravlhed.

Med en oversigt over dit forbrug bliver det også lettere at aflæse om dig eller dine medarbejdere har lange kundesamtaler, bruger meget mobildata eller ringer til udenlandske numre. Du skal gøre op med dig selv, hvad din virksomheds behov er: Skal du bare telefonere eller er det vigtigere at være online? Eller er begge dele lige vigtigt? Det er værd at huske på, at din mobilpakke skal afspejle dig og din virksomhed, ikke omvendt. Oversigten kan ofte hentes fra din konto på din teleudbyders hjemmeside.  

Hos Firmafon har vi udviklet det, vi kalder en mobilforbrugsoversigt. Her kan vores kunder løbende måle deres - og deres medarbejderes forbrug og foretage justeringer ud fra den viden oversigten giver dem. I oversigten kan der både findes medarbejderinformationer og mere generelle overblik om fakturaer og jeres virksomhedsdata. 

“Det er langt fra alle teleudbydere, der vil afsløre, hvad deres kunder reelt bruger i forhold til, hvad de betaler for. Vi vil gerne have mere gennemsigtighed ind i telefonregningen og ser forbrugsoversigten som en reel og ærlig feature, hvor kunden kan tilpasse deres mobilpakke efter deres forbrug. Der er ingen grund til at betale for fem timers tale, hvis du faktisk kun bruger en".

Find den rigtige mobilpakke
En forkert mobilpakke er ligesom at gå i sko, der ikke passer. Du mærker ikke, at de gnaver før vablen er der og det er for sent. På samme måde kan et dårligt abonnementmatch ofte først mærkes, hvis det enten vælter ind med ekstraregninger eller omvendt, når du opdager at have betalt for ydelser, du aldrig bruger.

“Mange kunder ved ikke hvad de bruger, men kun hvad de betaler. De lægger ikke mærke til, at de betaler for en mobilpakke, der slet ikke matcher deres forbrug”.

Som en hovedregel skal der i mobilpakken altid være plads til eventuelle udsving. Som nævnt længere oppe kan juletravlhed have betydning for, hvor meget der tales i telefon, og tilbringer du perioder af året udenlands, skal de udgifter naturligvis indregnes i budgettet. Omvendt, hvis én i virksomheden er taget to uger på ferie, hvor han ikke bruger sin firmatelefon, så vil det være en god idé at nedjustere mobilpakken.

Din forbrugsoversigt skal altså gerne give et så retvisende billede af dit behov som muligt, men er de daglige udsving store, er det aldrig spildte penge, at lægge luft ind i mobilpakken, så I undgår uforudsete ekstraregninger. Det kan nemlig hurtigt blive dyrt, når man bruger tale/data ud over pakken. Den pakke, der passer bedst til dit behov, er den, hvor der i slutningen af måneden er lidt ekstra at tage af, men uden at det ekstra, er nogen stor økonomisk omkostning for dig. 

Bruger du i gennemsnittet fire timers tale ud af de fem, der er inkluderet i pakken og alle 200 MB data, så er dit behov stort set tilpasset den mobilpakke, du har købt.  Overskrider du, i de 3 måneder du overvåger dit forbrug, derimod både den inkluderede data og tale, er der god grund til at overveje næste trin på stigen. Når du sammenligner pakker skal du være opmærksom på:

  • Hvor mange GB data er inkluderet pr. måned?
  • Hvad er minutprisen for ekstra minutter du overskrider? 
  • Hvor mange timers tale er inkluderet pr. måned? 
  • Hvilket netværket er du koblet op på, og hvor hurtigt er det? 3G/4G
  • Er der bindingsperiode eller oprettelsesgebyr?

Se Firmafons prisliste her

Sadl’ om, hvis ikke skoen passer
Når nu du har den nødvendige viden til at træffe et kvalificeret mobilpakkevalg, er det nemt at skifte kurs og vælge den pakke, der matcher dit behov bedst - og dermed få en billigere telefonregning. Hvis det betyder at, du skal overveje et andet teleselskab, bliver den beslutning kun vigtigere at træffe.

En ting, du skal være opmærksom på i den process, er, om din gamle uddyber har særlige bindingsperioder, der forhindrer dig i at træffe beslutningen her og nu. Hos Firmafon er binding et fy-ord og noget, der skaber mistillid til leverandøren. Vi synes ikke, at det er binding, der skal holde kunden hos virksomhed, men derimod tilfredshed.

Som med så mange andre beslutninger, er der ofte en tryghedsbarriere, der skal overvindes, når der skal skiftes ud i mobilpakken eller leverandøren. Hvad hvis, du ender med at bruge mere end du har justeret dit forbrug ned til? Er der skjulte gebyrer og ekstra omkostninger ved at skifte leverandør eller mobilpakke? I sidste ende kan tryghedsbehovet reduceres til spørgsmålet om, det ikke er rarere at være et kunde et sted, hvor man får det man betaler for, i stedet for at betale for et behov, der ikke eksisterer?

Læs også:
Hvad skal i med de 22 kroner TDC?
Dét skal du holde øje med på din virksomheds telefonregning