Bilag 1 til Betingelser fra maj 2018

Dette bilag udgør en integreret del af Databehandleraftalen i Aftalens afsnit 11.

 1. Firmafon Omstilling

Dette afsnit regulerer de kategorier af registrerede, typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som indgår i Firmafons behandling af personoplysninger på vegne af Kunden for at kunne levere serviceydelsen Firmafon Omstilling.

Firmafons behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende kategorier af registrerede:

 • Ansatte hos Kunden
 • Kundens egne kunder

Firmafons behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende typer af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Opkaldsstatus og historik

Personoplysningerne kan blive genstand for følgende grundlæggende behandling:

 • Indsamling
 • Registrering
 • Organisering
 • Systematisering
 • Opbevaring
  • Optagelser af opkald til hovednumre.
  • Telefonsvarerbeskeder.
  • Noter skrevet på kontakter (indgåede opkald).
 • Tilpasning
 • Genfinding
 • Søgning
 • Sammenstilling
 • Sletning